Class Pictures 2016-17

MAC 1 & 2 - Mme. Desbiens & Mrs. Smith

MAC 1-2

Grade 6 – Mme Meilleur , Mme. Richard

6-R6-M

Grade 5 - Mrs. Christiansen

5-C

Grade 4 – Mrs Gagné

4-G

Grade 2/3 – Mme Annette  Grade 3 – Mrs. Maurice

3-M

2:3 K

 

Grade 2 – Mrs Luce ,  Mme Logan

Gr.2Gr. 2

Grade 1 – Mrs Dustin, Mme Villeneuve

1-V1-D

Kindergarten – Mrs Guthrie, Mme Marie

IMG_3170